Dodacie podmienky a platobné podmienky

1. Spôsoby dodania tovaru 
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom: 
 - doručovanie kuriérom 
 - osobný odber v kamennej predajni Drobatko.sk, Strojárska 2206, 069 01  Snine, tel. č. 0940 357 576
 
2. Cena a platba: 
Poplatky za dodanie tovaru do 20 kg sú nasledovné: 
 
2.1. Dobierka kuriérskou službou GLS - dodanie tovaru prostredníctvom osvedčenej kuriérskej služby GLS. Tovar balíme do čiernych obalov alebo do krabíc. K prepravnému sa pripočítava služba dobierka. Takto zabalený balík následne odosielame (ak nedôjde ku komplikáciám pri preprave + ak sa so zákazníkom nedohodlo po objednávke inak + zákazník objednal tovar do 14:00 hod. v deň objednávky), pričom pri výbere balíka zaplatíte za prepravné aj za tovar 4.50 € s DPH (3.75 € bez DPH). 
 
2.2. Zásielka kuriérskou službou GLS (pri platbe vopred zálohovou faktúrou prevodom na účet) - dodanie tovaru prostredníctvom osvedčenej kuriérskej služby GLS pri zaplatení za tovar vopred, čím je preprava kvôli absencii dobierky lacnejšia. Tovar balíme do čiernych obalov alebo do krabíc. Takto zabalený balík k Vám dôjde do 24 hodín od expedície (ak nedôjde ku komplikáciám pri preprave + ak sa so zákazníkom nedohodlo inak), pričom pri výbere balíka si ho od kuriéra prevezmete a neplatíte nič (platili ste už vopred na účet zálohovou faktúrou). 3.50 € s DPH (2.92€ bez DPH) . 
 
Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky a kupujúci ich prehľadne vidí aj v zozname / prehľade objednávky pred jej odoslaním. 
 
2.3. Pri objednávke nad 49 € s váhou do 20 kg je doprava ZDARMA (dopláca sa 1€ v prípade dobierky) 
 
Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. 
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou: 
1. prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode 1.2 na základe zálohovej faktúry odoslanej systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu. 
2. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra 
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK39 0200 0000 0021 6564 6853, VS: číslo objednávky. 
 
- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
- Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť 
- Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi . 
- Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom 
- Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 
 
- Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.
- Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. 
- Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 
 
Vlastníctvo na kupujúceho prechádza prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.